Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeriet fremlægger flystøjsberegninger for F-35

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
 

Forsvarsministeriet fremlægger flystøjsberegninger for F-35 

Flystøjsberegninger for F-35 bliver her til aften præsenteret på et borgermøde i Vojens. Nye beregninger for F-16 bliver også fremlagt.

11-04-2019 - kl. 19:00
På et borgermøde torsdag i Vojens bliver flystøjsberegningerne for F-35 fremlagt. Beregningerne viser blandt andet, at:

  • grænseværdierne for flystøj uden afvisningsberedskabet overskrides for 618 boliger, idet overskridelsen for 558 boliger er mindre end eller lig med 5 dB. Dette skal ses i forhold til de hidtidige 41 overskridelser for F-16, der ligeledes er beregnet uden afvisningsberedskabet jf. den nuværende miljøgodkendelse.
  • grænseværdierne for den samlede flystøj med afvisningsberedskabet overskrides for 895 boliger. Heraf er overskridelsen mindre end eller lig med 5 dB for 785 boliger.

Efter sommerferien vil en kompensationsordning for de mest støjudsatte naboer blive fremlagt. Udgangspunktet for kompensationsordningen er støjsikring eller tilbud om frivilligt opkøb afhængigt af omfanget af støjbelastningen. Kompensationsordningen vil endvidere blive reguleret i forbindelse med den kommende anlægslov, som senere på året vil blive sendt i offentlig høring.

Optimering af F-35 og F-16 flyveprofiler
Der er foretaget optimeringer af flyveprofilerne, mindre justeringer til operationsmønsteret (færre operationer), og endelig er der anvendt en mere præcis beregningsmodel, hvor der tages højde for flystøjen i hele flysektoren og ikke kun på en enkelt flyvevej.

Arbejdet med optimering af flyveprofilerne har også omfattet F-16. Der er foretaget sammenlignelige flystøjsberegninger for F-16 og F-35. Helt overordnet viser flystøjsberegningerne for F-16, at: 
 

  • grænseværdierne for den lovpligtige flystøj (uden afvisningsberedskabet) vil blive overskredet for 137 boliger. Heraf er overskridelsen mindre end eller lig med 5 dB for 127 boliger.
  • grænseværdierne for den samlede flystøj (med afvisningsberedskabet) vil blive overskredet for 187 boliger. Heraf er overskridelsen mindre end eller lig med 5 dB for 175 boliger.

Det er derfor hensigten, at reguleringen af grænseværdier for flystøj vil ske i forbindelse med den kommende anlægslov, både hvad angår de kommende år med F-16 og for fremtiden med F-35.

Flyvestation Skrydstrup har i 2018 haft fokus på at overholde kontrolværdien for kampflystøj i den nuværende miljøgodkendelse fra 1999 ved målrettet arbejde med et støjbudget.

Indtil der i forbindelse med anlægsloven foreligger en ny regulering af grænseværdier for flystøj vil F- 16 anvende et tilpasset operationsmønster baseret på de optimerede flyveprofiler kombineret med en mere ligelig fordeling af støjbelastningen på årets 12 måneder.

Det skal bemærkes, at rammebetingelserne for miljøgodkendelsen fra 1999 har ændret sig, men kontrolværdien vil blive overholdt.

Se Forsvarets video om støj fra F-35 og F-16 på Youtube

Demonstrationsflyvning
Demonstrationsflyvningen gennemføres den 22. maj 2019 alternativt den 23. maj 2019.

Se mere på F-35iluften.dk


Tema om nye kampfly

Nye kampfly

Der er enighed om at anskaffe 27 F-35 kampfly og at finansiere anskaffelsen inden for Forsvarets ramme.
 

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00