Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Opfølgning efter svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
 

Opfølgning efter svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Rigsrevisionens beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gav anledning til en skarp kritik fra Statsrevisorerne fredag den 6. december 2019.

10-12-2019 - kl. 09:45
På baggrund af den alvorlige kritik igangsætter forsvarsminister Trine Bramsen nu en række konkrete initiativer.

”Forsvaret er en vigtig samfundsinstitution, der er garant for danskernes tryghed. Derfor er det helt afgørende, at der er tillid til Forsvaret. Sager som denne risikerer at slå skår i den tillid. Derfor ønsker jeg at inddrage Folketingets partier i en kulegravning af den konkrete sag om svindel i Ejendomsstyrelsen og i samme ombæring undersøge risikoen for svindel på Forsvarsministeriets øvrige områder.” udtaler Trine Bramsen.

Initiativerne fra forsvarsministeren falder i tre spor:

Spor 1 Svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Den konkrete svindelsag skal undersøges til bunds. Der er allerede sendt et rejsehold til Hjørring. Det er Forsvarsministerens indstilling, at den interne undersøgelse suppleres af en ekstern undersøgelse, som tilrettelægges i samarbejde med Folketingets partier. Derudover får sagen den personalemæssige konsekvens, at direktøren i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fritages for tjeneste indtil videre.

Spor 2 Indkøb på Forsvarsministeriets område.
Sagen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse giver anledning til at en kulegravning af indkøb på hele Forsvarets område. Der igangsættes en tværgående undersøgelse af dette. Denne undersøgelse tilrettelægges ligeledes i tæt samarbejde med alle Folketingets partier.

Spor 3 departementets håndtering af sagen.
En chef fritages for tjeneste og vil blive overført til anden tjeneste. Der igangsættes en overvejelse om reorganisering af ledelsesstruktur. Forsvarsministeriets interne revision styrkes i forhold til beføjelser samt kompetencer. Og processen for håndtering af whistleblowers styrkes.

I forbindelse med sagen om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har departementets betjening af forsvarsministeren vist sig yderst mangelfuld. Der er sket gentagne fejl.

”Som minister skal man kunne stole på sit embedsværk. Det er dybt kritisabelt, at jeg ikke er blevet informeret om sagen tidligere, og jeg mener, at det udgør et demokratisk problem. Derfor kommer sagen også til at få konsekvenser i departementet” udtaler forsvarsministeren.

Forsvarsministeren vil ikke på nuværende tidspunkt afvise, at sagen kan få yderligere konsekvenser eller at yderligere initiativer kan igangsættes.


(Ved en fejl blev der oprindeligt lagt en ældre version af dokumenterne på hjemmesiden. Ovenstående er den endelige version, der også er den version, som blev udleveret ved tirsdagens pressemøde og blev oversendt til Folketinget.)

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00