Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

EU-forsvarsforbeholdet

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Dannebrog og EU flag
  Dannebrog og EU-flag

  EU-forsvarsforbeholdet 

  Som følge af forsvarsforbeholdet deltager Danmark ikke i ”udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet”. I praksis betyder det, at Danmark er afskåret fra at bidrage til militære EU-operationer og fra at deltage i samarbejdet om udvikling og anskaffelse af militære kapaciteter i EU-regi. Det betyder også, at Danmark ikke deltager i vedtagelsen og finansiering af militære operationer og militære kapaciteter. Forsvarsforbeholdet blokerer imidlertid ikke for, at der udvikles et stadigt tættere samarbejde på området blandt de øvrige medlemslande. 
   

  Tilbageblik
  Forsvarsforbeholdet blev – som de øvrige danske EU-forbehold – til efter det danske nej ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Et flertal af Folketingets partier blev på den baggrund enige om det såkaldte ”nationale kompromis”, der medførte, at Danmark tog forbehold over for EU-samarbejdet på fire områder. Disse forbehold blev accepteret af de øvrige EU-lande med ”Edinburgh-aftalen” i december 1992. Edinburgh-aftalen blev efterfølgende godkendt ved en folkeafstemning i Danmark i 1993.
   

  Konsekvenser
  Forsvarsforbeholdet har en række konsekvenser af politisk, militær og økonomisk karakter. Forsvarsforbeholdet begrænser danske handlemuligheder, da det afskærer Danmark fra at tage stilling til konkrete militære indsatser og initiativer i EU (herunder også den principielle mulighed for at blokere for militære operationer).
   

  Forsvarsforbeholdet efter Lissabon-traktaten
  Lissabon-traktaten ændrer ikke på indholdet af det danske forsvarsforbehold. Dog vil en højere grad af samtænkning mellem civile og militære værktøjer kunne indebære, at forsvarsforbeholdet får mere vidtgående konsekvenser end hidtil.

  This page in English

  Sidst opdateret 17-02-2020 - kl. 13:26

  Fakta

  Som følge af forbeholdet kan Danmark ikke bidrage til militære EU-operationer eller samarbejdet om udvikling og anskaffelse af militære kapaciteter i EU-regi.

  Interne links

  Eksterne links