Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeriet og naturen

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Forsvarsministeriet ejer nogle af de bedst bevarede naturområder i Danmark.
  Forsvarsministeriet ejer nogle af de bedst bevarede naturområder i Danmark

  Forsvarsministeriet og naturen 

  Forsvarsministeriet forvalter ca. 33.000 hektar egne og lejede arealer, hvoraf hovedparten ejes af Forsvaret. Forsvarsministeriet er dermed Danmarks næststørste jordbesidder efter Miljøministeriet.

   
  Forsvarets skyde- og øvelsesområder rummer nogle af de bedst bevarede naturområder i Danmark. Gennem årtier har områderne været uberørt af intensiv landbrugsdrift og anlæggelse af større tekniske anlæg. Dette sammenholdt med forsvarets brug og forvaltning har medført, at en stor del af Danmarks biodiversitet i dag er repræsenteret på netop disse arealer.

   
  En stor del af Forsvarsministeriets arealer er ikke kun værdifulde naturområder efter en dansk målestok. Ca. 48 % er udpeget som EU- habitat- og fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000).

   
  Drifts- og plejeplaner
  Siden begyndelsen af 1990´erne har Forsvaret udarbejdet langsigtede drifts- og plejeplaner for forsvarets skyde- og øvelsesområder. Planerne skal sikre, at der opnås en tilfredsstillende balance mellem Forsvarets behov og hensynet til naturbeskyttelse og rekreative interesser.

   
  Planerne sætter rammerne for, hvordan de enkelte terræner bruges militært, og de beskriver Forsvarets drifts- og plejeindsats.

   
  Offentlig adgang
  Siden 2003 har langt de fleste af Forsvarets terræner været åbne for offentlighedens adgang, når terrænerne ikke benyttes til øvelser.

   
  Yderligere information
  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager som Forsvarsministeriets koncernfælles miljømyndighed forvaltningen af Forsvarsministeriets arealer og udarbejder drifts- og plejeplaner for Forsvarets skyde- og øvelsesområder.

  Sidst opdateret 19-12-2017 - kl. 15:33

  Interne links

  Eksterne links