Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Indsatsen i Sahelregionen (MINUSMA og Operation Barkhane)

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Den danske C-130J
  Dansk C-130J-transportfly (Hercules). Foto: Forsvaret.

  Indsatsen i Sahelregionen (MINUSMA og Operation Barkhane) 

  Nuværende og tidligere bidrag til MINUSMA
  Danmark har bidraget til FN’s mission i Mali, MINUSMA, siden 2014 med forskellige militære bidrag og har blandt andet af to omgange tidligere stillet et C-130J-transportfly til rådighed for missionen, senest i 2017. I 2016 var et dansk specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer del af en nederlandsk enhed i Gao-regionen i Mali. Bidragets opgaver bestod blandt andet i patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser. I perioden fra marts 2015 til december 2016 var en dansk generalmajor styrkechef (Force Commander) for MINUSMA. Danmark har derudover ydet substantiel finansiel støtte til MINUSMA. P.t. indgår tre danske stabsofficerer i MINUSMA.

  P.t. bidrager Danmark til MINUSMA med et transportfly som en del af en rotationsordning for transportfly til MINUSMA i samarbejde med Belgien, Norge og Portugal. Konkret fungerer rotationsordningen ved, at de deltagende lande på skift udsender et transportfly til MINUSMA i en periode på ca. seks måneder. Udover at bidrage med et transportfly omfatter ordningen også en lejr, som drives og bevogtes af landene. Den nuværende ordning med Norge, Portugal, Danmark og Belgien blev indledt på nordisk initiativ i 2016, hvor Sverige også deltog, og løber frem til november 2020. Det danske C-130J-flybidrag er udsendt i periode medio november 2019 til medio maj 2020. Herudover bidrager Danmark med tre danske stabsofficerer i MINUSMA.

  Kommende indsættelser i Sahelregionen
  Folketinget gav i oktober 2019 desuden mandat til, at Danmark kan udsende et personelbidrag på op til ca. 10 personer til indhentning af oplysninger for MINUSMA. Bidraget planlægges udsendt i ca. et år fra januar 2020 og placeret i Gao i Mali.

  Herudover har Folketinget truffet beslutning om at udsende et dansk militært bidrag til den franskledede Operation Barkhane for at støtte den internationale indsats mod terrorisme i Sahelregionen. Bidraget vil bestå af to transporthelikoptere og op til ca. 70 personer fra udgangen af 2019 og ca. 12 måneder frem samt 1-2 stabsofficerer fra primo 2020.

  Folketinget vedtog den 24. oktober 2019 beslutningsforslag B6 om at bidrage til FN’s fredsbevarende mission i Mali samt beslutningsforslag B7 om at bidrage til Operation Barkhane.  

  Baggrund om MINUSMA
  MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) blev etableret i 2013 på baggrund af FN’s Sikkerhedsrådsresolution 2100. Missionen har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede grupper "Plateforme" og "Coordination" samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven. Styrkeloftet er pt. på 13.289 soldater og 1.920 politibetjente. Ud over Danmark støtter også andre lande missionen heriblandt Nederlandene, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.  

  Du kan læse om missionen på FN’s hjemmeside.

  Baggrund om Operation Barkhane
  Frankrig har etableret Operation Barkhane til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen. Operationen består p.t. af omkring 4.500 franske soldater, og der indgår desuden p.t. bidrag fra Storbritannien (helikopterbidrag) og Estland (bevogtningsbidrag). Operation Barkhanes operationsområde dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Danmark bidrog i 2013 med et transportfly til den franskledede Operation Serval, som gik forud for Operation Barkhane, men Danmark har ikke tidligere bidraget med militære kapaciteter til Operation Barkhane.

  This article in English
  Sidst opdateret 19-11-2019 - kl. 09:11

  Fakta

  Missionsområde: Mali

  Interne links

  Eksterne links