Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Indsatsen i Sahel-regionen (MINUSMA og Operation Barkhane)

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Den danske C-130J
  Dansk C-130J-transportfly (Hercules). Foto: Forsvaret.

  Indsatsen i Sahel-regionen (MINUSMA og Operation Barkhane) 

  Nuværende og tidligere bidrag til MINUSMA
  Danmark har bidraget til FN’s mission i Mali, MINUSMA, siden 2014 med forskellige militære bidrag og har blandt andet af to omgange tidligere stillet et C-130J-transportfly til rådighed for missionen, senest i 2017. I 2016 var et dansk specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer del af en nederlandsk enhed i Gao-regionen i det nordlige Mali. Bidragets opgaver bestod blandt andet i patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser. I perioden fra marts 2015 til december 2016 var en dansk generalmajor styrkechef (Force Commander) for MINUSMA. Danmark har derudover ydet substantiel finansiel støtte til MINUSMA. P.t. indgår én dansk stabsofficer i MINUSMA.

  Kommende indsættelser i Sahel-regionen
  Med forbehold for parlamentarisk godkendelse er det planen at genudsende et transportfly til MINUSMA. Danmark aftalte sammen med Belgien, Norge og Portugal i begyndelsen af november 2017 at forlænge den eksisterende rotationsordning for transportfly fra november 2018 til november 2020. Danmark ventes at dække perioden fra november 2019 til maj 2020 med et C-130J-flybidrag. Konkret fungerer ordningen ved, at de deltagende lande på skift udsender et transportfly til MINUSMA i en periode på ca. seks måneder. Udover at bidrage med et transportfly omfatter ordningen også en lejr, som drives og bevogtes af landene. Den nuværende ordning med Norge, Portugal, Danmark, Sverige og Belgien blev indledt på nordisk initiativ i 2016.

  Herudover er det – med forbehold for parlamentarisk godkendelse - planen at udsende et militært bidrag til den fransk-ledede operation Barkhane for at støtte den internationale indsats mod terrorisme i Sahel-regionen. Bidraget vil bestå af to transporthelikoptere og op til ca. 70 personer fra udgangen af 2019 og ca. 12 måneder frem. Forud for udsendelsen af bidraget vil der blive fremsat et beslutningsforslag til behandling i Folketinget.

  Baggrund om MINUSMA
  MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) blev etableret i 2013 på baggrund af FN’s Sikkerhedsråds resolution 2100. Missionen har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede grupper "Plateforme" og "Coordination" samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven. Styrkeloftet er pt. på 13.289 soldater og 1.920 politibetjente. Ud over Danmark støtter også andre lande missionen heriblandt Nederlandene, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.  

  Du kan læse om missionen på FN’s hjemmeside.

  Folketinget vedtog den 19. december 2013 beslutningsforslaget B 28 om at bidrage til FN’s fredsbevarende mission i Mali inden for rammerne af FN’s Sikkerhedsråds beslutning 2100 af 25. april 2013.

  Den 17. november 2015 vedtog Folketinget beslutningsforlaget B 26, som angiver rammerne for det danske C-130J transportflybidrag samt specialoperationsbidraget.

  Baggrund om Operation Barkhane
  Frankrig har etableret Operation Barkhane til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen. Operationen består p.t. af omkring 4.500 franske soldater, og der indgår desuden p.t. bidrag fra Storbritannien (helikopterbidrag) og Estland (bevogtningsbidrag). Operation Barkhanes operationsområde dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Danmark bidrog i 2013 med et transportfly til den fransk-ledede Operation Serval, som gik forud for Operation Barkhane, men Danmark har ikke tidligere bidraget med militære kapaciteter til Operation Barkhane.

  This article in English
  Sidst opdateret 26-08-2019 - kl. 15:27

  Fakta

  Missionsområde: Mali

  Interne links

  Eksterne links