Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Om Center for Cybersikkerhed

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Om Center for Cybersikkerhed

  Om Center for Cybersikkerhed 

  Center for Cybersikkerhed blev oprettet i december 2012 som en del af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Center for Cybersikkerhed blev etableret med udgangspunkt i en målsætning om at samle statens kompetencer på cybersikkerhedsområdet i et center under Forsvarsministeriet. Placeringen ved FE skaber en række synergieffekter og sikrer samtidig, at centeret har adgang til den særlige efterretningsbaserede viden, som FE råder over på cyberområdet.

  Center for Cybersikkerhed er som national it-sikkerhedsmyndighed det nationale kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet. Centeret er også Danmarks netsikkerhedstjeneste (tidligere GovCERT og MILCERT) og arbejder bredt med at understøtte en styrkelse af cybersikkerheden i den infrastruktur, som danner grundlag for samfundsvigtige funktioner. Center for Cybersikkerhed er desuden ansvarlig myndighed vedrørende informationssikkerhed, samt beredskab på teleområdet. Det indebærer bl.a., at centeret udarbejder reguleringen på området og varetager det løbende tilsyn med, at teleudbyderne efterlever reguleringens krav.

  Lovgrundlag
  I 2014 fik Center for Cybersikkerhed et nyt samlet lovgrundlag med lov om Center for Cybersikkerhed. Baggrunden for loven er, at danske myndigheder og virksomheder i stigende grad udsættes for cyberangreb. Med loven blev centeret styrket i forhold til at undersøge og forebygge cyberangreb. Endvidere blev centerets muligheder for at undersøge sikkerhedshændelser, herunder cyberangreb, i samarbejde med relevante myndigheder og virksomheder styrket.

  Lov om Center for Cybersikkerhed sikrer desuden entydige og restriktive regler for behandling af data i centeret. I forbindelse med lovens ikrafttræden har centeret etableret en intern compliance-funktion, der medvirker til at sikre, at centeret til enhver tid efterlever gældende love og regler såvel som interne procedurer og relevante standarder.

  Der er ydermere betydelig ledelsesmæssig fokus på at sikre, at behandlingen af de ofte personfølsomme data, som løbende behandles i Center for Cybersikkerhed, til enhver tid sker med respekt for retssikkerheden og den personlige frihed. Også dette understøttes af den nye compliance-funktion.

  Kontakt
  Center for Cybersikkerheds hjemmeside www.cfcs.dk.
  Sidst opdateret 17-02-2020 - kl. 13:20

  Fakta

  CFCS består af tre afdelinger (Rådgivnings- og Teleafdelingen, Netsikkerheds-afdelingen og Cyberanalyse-afdelingen). Organisatorisk er Center for Cybersikkerhed en af seks sektorer i Forsvarets Efterretningstjeneste.

  Interne links

  Eksterne links