Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Illustration


Forsvarsforlig 2018-2023

Med forsvarsforliget for 2018-2023 blev partierne enige om at løfte bevillingen med 800 mio. kr. i 2018 stigende til 4,8 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til en forøgelse af Forsvarets årlige bevilling med mere end 20 %, ligesom materielinvesteringerne er øget betydeligt.

Med aftalen styrkes Forsvarets bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse, evnen til at bidrage til internationale operationer,
evnen til at varetage Danmarks nationale sikkerhed, indsatsen på cyberområdet samt det statslige redningsberedskab.

Læs pressemeddelelsen "Ny aftale for Forsvaret 2018-2023", 28-01-2018. Press Release in English

Forligskredsen besluttede d. 29. januar 2019, at styrke Forsvaret med yderligere ressourcer samt inkludering af eksisterende udgiftsområder,
så de danske forsvarsudgifter når 1,5 % af BNP i 2023. Aftalen indebærer, at der fremadrettet inkluderes en række eksisterende udgiftsområder for ca. 3 mia. kr. årligt i de danske indberetninger af forsvarsudgifter til NATO i henhold til NATO’s definition af forsvarsudgifter og andre landes praksis. Dertil  besluttede forsvarsforligskredsen, at Danmark øger forsvarsbudgettet i 2023 med yderligere 1,5 mia. kr.

Læs pressemeddelelsen "Forsvarsforligskredsen forstærker Forsvaret. Danmark skal op på 1,5 % af BNP i 2023" om tillægsaftalen 29-01-2019.
 

Aftale på forsvarsområdet 2018-2023

Trusselsbilledet i dag er mere alvorligt end på noget andet tidspunkt siden Murens fald. Trusler kan opstå overalt i verden, både langt fra Danmark og tæt på i vores nærområde. Forsvaret skal værne om det danske riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens, integritet og sikkerhed. Et robust dansk forsvar og beredskab er forudsætningen for et trygt samfund.

Med den seksårige aftale om Forsvaret fra 2018-2023 blev partierne enige om at give Forsvaret et substantielt løft, der stiger til 4,8 mia. kr. årligt i 2023 (og med yderligere 1,5 mia. kr. ifølge tillægsaftalen jan. 2019). Forsvaret vil ved udgangen af forligsperioden have flere operative enheder og soldater end i dag samt en mindre ledelsestung struktur. Samtidig styrker vi også det statslige redningsberedskab med flere folk og mere materiel, ligesom vi styrker cyber-området markant. Det substantielle løft styrker især Forsvaret på følgende områder:

Danmarks bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar styrkes med investeringen i nye kapaciteter, fx en brigade, luftforsvarsmissiler til fregatterne, 50 % forøgelse af specialoperationsstyrkepatruljer samt kapacitet til at gennemføre ubådsbekæmpelse. Forsvaret skal have en styrke og en robusthed, der sammen med NATO afskrækker andre lande fra at angribe vores allierede og os selv. Med den nye aftale vil Danmarks bidrag til verdens stærkeste forsvarsalliance styrkes væsentligt.

Forsvarets evne til internationale operationer og stabiliseringsindsatser styrkes ved, at reserven til internationale operationer styrkes, så den ved forligets udgang er 750 mio. kr. årligt svarende til en stigning på 50 pct. i forhold til i dag. Freds- og stabiliseringsfonden styrkes, så den ved forligets udgang er 150 mio. kr. årligt svarende til en stigning på mere end 75 pct. i forhold til i dag. Forsvaret får øget robusthed og fleksibilitet, da brigadens elementer kan udsendes særskilt til internationale operationer, der oprettes en let infanteribataljon, der kan bruges nationalt og internationalt, og der investeres i ekstra besætninger til Forsvarets transportfly.

Forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed styrkes bl.a. via en øget støtte til politiet med bevogtning og med soldater på højt beredskab, som kan støtte fx i tilfælde af terrorangreb. Værnepligt og mobiliseringsevnen styrkes, så Forsvaret i højere grad kan mobilisere soldater i tilfælde af krise eller krig i Danmark. Der opstilles et mobiliseringskompagni i hver af brigadens kampgrupper. I forligsperioden øges antallet af værnepligtige med 500. Flere vil have længere værnepligt end i dag, og værnepligten målrettes nationale udfordringer. Derudover styrkes rekrutteringsindsatsen for at sikre flest mulige frivillige værnepligtige. Samtidig styrkes det statslige beredskab med både ekstra værnepligtige og materiel. Det stærke engagement i Arktis fortsættes og styrkes med forliget med en række nye initiativer som fx en ny civil beredskabsuddannelse i Grønland, værnepligtsafprøvning i Grønland og lokalansættelser ved Arktisk Kommando.

Beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb styrkes væsentligt i den kommende forligsperiode. Sensornetværk udbygges, der etableres et cybersituationscenter og Center for Cybersikkerheds analytiske og forebyggende kompetencer styrkes. Der afsættes en pulje på 500 mio. kr. til håndtering af fremtidens cyberudfordringer og samtidig styrkes og fokuseres forskningen og uddannelsesindsatsen, så Danmark er på forkant med de nyeste udviklinger i de kommende år.

Indsatsen overfor veteraner styrkes med forliget, med bl.a. styrket udvælgelse af soldater, forskning og bedre muligheder for erstatning.

This page in English

Sådan styrkes Forsvaret

Klik for at åbne i stor format Klik på grafik for at åbne pdf.
Presentation in English

Konsekvenser for tjenestesteder

Konsekvenser for tjenestesteder Konsekvenser for tjenestesteder
Klik på kort for at åbne..
Konsekvenser for tjenestesteder

Læs mere om forlig og økonomi

I Danmark styres Forsvarets udvikling bl.a. af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig. I de seneste år har der været tradition for flerårige forlig. Forsvarsforligene anviser mål og rammer for udviklingen af Forsvaret i den periode, aftalen dækker.