Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ministerområdets økonomi

  Indholdsområde

   
  Forlig og økonomi 

  Ministerområdets økonomi 

  Forsvarsministeriets samlede bevillinger i 2019 udgør i alt 23,6 mia. kr., jf. finansloven 2019. I bevillingerne er der taget højde for de økonomiske konsekvenser af Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 af 28. januar 2018 samt Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

  I tabellerne 1-3 nedenfor er bevillingerne fordelt på henholdsvis hovedkonti, aktivitetsområder og budgetområder. 

   
  Tabel 1 :Oversigt over Forsvarsministeriets regnskab for 2017, budget for 2018 og bevillinger for 2019-2022.
  Åbn pdf med "Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2019"

   
  Tabel 2: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2019 på aktivitetsområder i pct.

  Tabel 2: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2019 på aktivitetsområder i pct.


  Tabel 3: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2019 på budgetområder i mio. kr.


  Tabel 3: Oversigt over Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven for 2019 på budgetområder i mio. kr.

  Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.
   

  NATO-opgørelse af forsvarsbudgetter

  NATO udarbejder en opgørelse af forsvarsbudgetterne for de enkelte medlemslande efter NATO’s egen definition. Opgørelsen giver grundlag for sammenligning af udgifterne i de enkelte landes forsvar. NATO-opgørelsen afviger på væsentlige områder fra den nationale definition af forsvarsbudgettet. I NATO-opgørelsen indgår der udgifter til:
   

  • Tjenestemandspensioner 
  • Pensioner i henhold til Civilarbejderloven 
  • Folkepension til tidligere personel i Forsvaret 
  • Sundhedsydelser til nuværende ansatte i Forsvaret 
  • Kompetencegivende, civile uddannelser for militære nyansatte 
  • Købsmoms 
  • Geodatastyrelsen 
  • Danmarks Meteorologiske Institut 
  • Danmarks finansieringsandel af EU's forsvarsrelaterede initiativer 
  • Danmarks pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer

   
  Omvendt indeholder NATO-opgørelsen ikke udgifter til redningsberedskab og visse andre rent civile opgaver.

  Opgørelsen efter NATO-definitionen giver samlet set et noget højere forsvarsbudget end efter den nationale definition, jf. tabel 4 nedenfor.

  NATO-opgørelsen indeholder desuden en opgørelse af forsvarsbudgettets andel af bruttonationalproduktet i de enkelte medlemslande, jf. tabel 5 nedenfor.

  NATO-opgørelserne vedrørende Danmark fremgår af tabellerne nedenfor:

  Tabel 4: NATO's opgørelse af de danske forsvarsudgifter (løbende priser)

  Mio. kr.
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
  25.618 23.682 22.769 22.633 24.190 24.961 28.787 31.100


  Tabel 5: NATO's opgørelse af det danske forsvarsbudgets andel af BNP (baseret på 2015 niveau)

  Pct.
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
  1,35 1,23 1,15 1,11 1,15 1,15 1,30 1,35

   
  e) Baseret på Finanslov 2019 (budgettal).
   

   
  For yderligere oplysninger henvises til opgørelserne på NATO’s hjemmeside.
  Læs også vores artikel om Forsvarsplanlægning i NATO

  This article in English
   

  Sidst opdateret 02-10-2019 - kl. 12:32

  Fakta

  Udgifter til løn udgør ca. halvdelen af de samlede bevillinger til Forsvarsministeriets område. Der er over 20.000 ansatte under ministerområdet.

  Interne links

  Eksterne links