Soldat holder vagt.

Soldat holder vagt. Foto: Forsvaret.

Danmark har siden 2018 bidraget til NATOs indsats i Irak. Det sker for at imødegå truslen fra terrorisme, herunder særligt fra Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL), og irregulær migration. Dermed bidrager indsatsen til en større grad af tryghed og sikkerhed i Irak, i regionen og dermed også i Danmark.

Hvad er NATO Mission Iraq (NMI)?

På baggrund af en anmodning fra den irakiske regering, besluttede regeringsledere på NATO topmødet i Bruxelles i juli 2018 at oprette trænings- og mentoreringsmissionen NATO Mission Iraq (NMI), der supplerer og understøtter koalitionens træningsindsats i Irak, Operation Inherent Resolve (OIR).

Siden oktober 2018 har missionen været under canadisk ledelse, og består i udgangspunktet af op til ca. 500 stabsofficerer, rådgivere og støttepersonel fra allierede NATO-lande samt Australien, Finland og Sverige.

Missionen fokuserer på at støtte irakerne i en reformering af den irakiske sikkerhedssektor og bidrage til kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker med henblik på at forhindre udbredelsen af terrorisme og sikre langvarig stabilitet i Irak. Konkret bidrager missionen med rådgivning om opbygning af vedvarende, transparente, inkluderende og effektive nationale sikkerhedsstrukturer til det irakiske forsvarsministerium, herunder støtte til og gennemførelse af instruktøruddannelser på de irakiske militære uddannelsesinstitutioner. Derudover rådgives også elementer af det nationale sikkerhedsråd.

Træningsaktiviteterne udføres p.t. i hovedstaden Baghdad samt i lejrene Tajji og Besmaya, der ligger tæt på hovedstaden, og det er målsætningen, at irakerne på sigt selv skal overtage og udføre opgaveløsningen. På grund af bl.a. den igangværende COVID-19 pandemi er aktiviteterne næsten alle sat på pause, og store dele af missionens soldater er midlertidigt returneret til deres hjemlande. NATO afgør sammen med den irakiske regering, hvornår det er muligt at genoptage aktiviteterne, og hvor det skal ske. Det afhænger også af, hvordan den globale koalition mod ISIL fremover vil være til stede i Irak.

Danmarks ledelse af NATO Mission Iraq

Danmark støtter op om en større rolle til NATO og skal efter planen overtage ledelsen af NATO’s mission i Irak fra udgangen af 2020 og frem til midten af 2022.

Danmark overtager opgaven efter Canada, og de danske forberedelser er i fuld gang. Dels ift. at afslutte og overdrage træningsindsatsen til irakerne selv i rammen af OIR på Al Asad luftbasen, dels ift. at opstille og uddanne de enheder og enkeltpersoner i Danmark, der skal udsendes senere på året.

Udover at varetage ledelsen vil Danmark bidrage med en række soldater og civile specialister til missionens hovedkvarters stab samt et sikrings- og eskortebidrag. Dertil kommer et helikopterbidrag på op til tre helikoptere fra maj 2021 og et år frem. I alt kan der udsendes op til ca. 285 danske soldater til Irak for at lede og støtte missionen.

På baggrund af beslutningsforslag B 159, blev det den d. 11. juni 2020 vedtaget, at udsende op til ca. 285 personer til NMI fra ultimo 2020 til medio 2022 fordelt på nedenstående kapaciteter

 • En styrkechef med dertilhørende stabsbidrag bestående af op til ca. 40 personer. Ved en eventuel udvidelse af missionen vil stabsbidraget kunne øges med op til ca. 25 personer.
 • Et sikrings- og eskortebidrag bestående af op til ca. 100 personer. Sikrings- og eskortebidragets opgave vil være at eskortere personel i operationsområdet. Det vil være muligt at inddrage bidrag fra bl.a. de baltiske lande i det danske sikrings- og eskortebidrag.
 • Et transporthelikopterbidrag bestående af op til tre EH101 transporthelikoptere i 12 måneder fra 1. maj 2021, samt tilknyttet personel bestående af op til ca. 85 personer.
 • Et forbindelsesofficersbidrag på op til ca. 5 personer til relevante hovedkvarterer.

Det nuværende stabsbidrag til NMI på op til ca. 15 personer, hvorom regeringen rådførte sig med Det Udenrigspolitiske Nævn den 27. juni 2018, forventes videreført, herunder i form af lejlighedsvise udsendelser med mobile træningshold.

 • Områder

  Irak
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2018
 • Aktuel

  Ja

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Twitter
 • Google