Soldat holder vagt.

Soldat holder vagt. Foto: Forsvaret.

Danmark har siden 2018 bidraget til NATOs indsats i Irak. Det sker for at imødegå truslen fra terrorisme, herunder særligt fra Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL), og irregulær migration. Dermed bidrager indsatsen til en større grad af tryghed og sikkerhed i Irak, i regionen og dermed også i Danmark.

Hvad er NATO Mission Iraq (NMI)?

På baggrund af en anmodning fra den irakiske regering, besluttede regeringsledere på NATO topmødet i Bruxelles i juli 2018 at oprette trænings- og mentoreringsmissionen NATO Mission Iraq (NMI), der supplerer og understøtter koalitionens træningsindsats i Irak, Operation Inherent Resolve (OIR).

Siden oktober 2018 har missionen været under canadisk ledelse, og består i udgangspunktet af op til ca. 500 stabsofficerer, rådgivere og støttepersonel fra allierede NATO-lande samt Australien, Finland og Sverige.

Missionen fokuserer på at støtte irakerne i en reformering af den irakiske sikkerhedssektor og bidrage til kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker med henblik på at forhindre udbredelsen af terrorisme og sikre langvarig stabilitet i Irak. Konkret bidrager missionen med rådgivning om opbygning af vedvarende, transparente, inkluderende og effektive nationale sikkerhedsstrukturer til det irakiske forsvarsministerium, herunder støtte til og gennemførelse af instruktøruddannelser på de irakiske militære uddannelsesinstitutioner. Derudover rådgives også elementer af det nationale sikkerhedsråd.

Træningsaktiviteterne udføres pt. med udgangspunkt i Baghdad og det er målsætningen, at irakerne på sigt selv skal overtage og udføre opgaveløsningen. På grund af bl.a. den igangværende COVID-19 pandemi har aktiviteterne næsten alle været sat på pause i store dele af 2020.

Danmarks ledelse af NATO Mission Iraq

Danmark støtter op om en større rolle for NATO i Irak og overtog den 24. november 2020 ledelsen frem til midten af 2022.

De danske forberedelser frem til november fokuserede bl.a. på at afslutte og overdrage træningsindsatsen i rammen af OIR til irakerne selv på Al Asad luftbasen. Indsatsen sluttede i juni 2020, da de sidste danske soldater forlod basen. Sideløbende med denne afslutning fokuserede forberedelserne på at opstille og uddanne de nødvendige enheder og enkeltpersoner forud for overtagelse af opgaven.

Udover at varetage ledelsen bidrager Danmark med en række militære og civile rådgivere samt et sikrings- og eskortebidrag. Dertil kommer et helikopterbidrag på op til tre helikoptere fra maj 2021 og et år frem. I alt kan der udsendes op til ca. 285 danske soldater til Irak for at lede og støtte missionen.

På baggrund af beslutningsforslag B 159 blev det den d. 11. juni 2020 vedtaget, at udsende op til ca. 285 personer til NMI fra ultimo 2020 til medio 2022 fordelt på nedenstående kapaciteter

 • En styrkechef med dertilhørende stabsbidrag bestående af op til ca. 40 personer. Ved en eventuel udvidelse af missionen vil stabsbidraget kunne øges med op til ca. 25 personer.
 • Et sikrings- og eskortebidrag bestående af op til ca. 100 personer. Sikrings- og eskortebidragets opgave vil være at eskortere personel i operationsområdet. Det vil være muligt at inddrage bidrag fra bl.a. de baltiske lande i det danske sikrings- og eskortebidrag.
 • Et transporthelikopterbidrag bestående af op til tre EH101 transporthelikoptere i 12 måneder fra 1. maj 2021, samt tilknyttet personel bestående af op til ca. 85 personer.
 • Et forbindelsesofficersbidrag på op til ca. 5 personer til relevante hovedkvarterer.

Det er efterfølgende aftalt med de baltiske lande, at de bidrager til sikrings- og eskortebidraget med ca. 30 soldater for et halvt år af gangen.


 • Områder

  Irak
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2018
 • Aktuel

  Ja

NATO Mission Iraq (NMI)

Her kan du downloade faktaark om det dansk bidrag til NATO Mission Iraq 2020-2022


Siden oktober 2018 har en række allierede NATO lande samt Australien, Sverige og Finland bidraget til NATO Mission Iraq (NMI). Bidraget består pt. af op til ca. 500 personer, men NATO har besluttet, at udvide missionen inden for en overskuelig fremtid.

Gennem en trænings- og kapacitetsopbyggende indsats, fokuserer missionen på især at styrke de irakiske sikkerhedsinstitutioner og militære uddannelsesinstitutioner.

Også EU og FN bidrager til træningsindsatsen i Irak gennem henholdsvis EU Advisory Mission in Iraq (EUAM Iraq) og United Nations Assistance Mission for Iraq (UMAMI).

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Twitter
 • Google