De irakiske soldater skarpskydninger gennemføres med tilfredsstillende resultat.

Irakiske soldater trænes i skarpskydning. Foto: Forsvaret.

Terrorbevægelsen ISIL (Islamisk Stat i Irak og Levanten) udgør en lokal, regional og global sikkerhedstrussel. Bevægelsens voldelige og menneskerettighedskrænkende angreb på befolkningen og stabiliteten i Irak er en anstødssten for alle demokratisk orienterede lande. Danmark har derfor imødekommet Iraks og det internationale samfunds opråb om støtte til kampen mod ISIL gennem bl.a. direkte militær støtte til den irakiske og internationale koalitions kamp mod bevægelsen.

Terrorbevægelsen ISIL

Siden 2014 har terrorbevægelsen ISIL udsat civilbefolkningerne i Irak og Syrien for systematiske overgreb og menneskerettighedskrænkelser. Overgrebene har sendt millioner af mennesker på flugt og har bidraget til at true stabiliteten i hele Mellemøsten.

Til trods for, at ISIL har mistet sit fysiske territorium, udgør gruppen fortsat en betydelig regional terrortrussel og truer fortsat dansk og international sikkerhed, idet ISIL rekrutterer og inspirerer vestlige statsborgere. Der tegner sig et billede af, at ISIL i stigende grad griber til terrorangreb også uden for Irak og Syrien, og dermed udgør en mere direkte trussel også mod andre lande, herunder Danmark.

Det danske bidrag

Danmarks militære bidrag til koalitionens kamp mod ISIL har i de senere år været centreret om bl.a. udsendelsen af et kapacitetsopbygningsbidrag. Fra 2015 og frem til foråret 2020 bidrog Danmark til den koalitionsbaserede Operation Inherent Resolve (OIR), hvor et bredt flertal i Folketinget senest den 16. januar 2018 vedtog at udsende yderligere et sikrings- og bevogtningsbidrag på op til ca. 30 soldater, hvorved bidraget kom op på i alt ca. 180 personer. Bidraget har frem til foråret 2020 gennemført kapacitetsopbygning i form af rådgivning, træning og uddannelse af irakiske styrker på Al Asad luftbasen i det vestlige Irak. Derudover støttede Danmark koalitionen med operatører udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater, samt et stabsbidrag på op til ca. 20 personer til koalitionens hovedkvarterer.

Fra udgangen af 2020 og frem til midten af 2022 overtager Danmark ledelsen af NATO’s mission i Irak (NMI), der supplerer og understøtter koalitionens træningsindsats i Irak, Operation Inherent Resolve.

Mandat for indsatsen
Det folkeretlige grundlag for det danske militære bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-pagtens artikel 51.

Den irakiske regering har gennem FN’s sikkerhedsråd den 25. juni 2014 bedt det internationale samfund om assistance til at bekæmpe ISIL. FN fordømmer ISIL og de alvorlige overgreb og krænkelser af menneskerettighederne i resolution 2178 af 24. september 2014 og resolution 2170 af 15. august 2014. I resolution 2249 vedtaget 20. november 2015 har FN’s Sikkerhedsråd desuden fastslået, at ISIL udgør en global og hidtil uset trussel mod international fred og sikkerhed, samt at ISIL har evne til og intention om at udføre yderligere terrorangreb.

Det danske bidrag til kampen mod ISIL er indsat på baggrund af FN’s resolutioner og en amerikansk anmodning til Danmark om at støtte den amerikansk ledede indsats.

Du kan læse mere om de danske bidrag i folketingsbeslutningerne B122B 123, B 8, B 108 samt B50.

Tidligere militære bidrag

 • Udsendelse af et F-16-kampflybidrag bestående af syv F1-6-kampfly og op til ca. 110 personer. Bidraget har været udsendt af to omgange; oktober 2014 – oktober 2015 samt juni til december 2016. I alt 18 måneder.
 • Udsendelse af et C-130J-transportfly (Hercules) med mandskab, der fra august 2014 og frem til årsskiftet 2014/15 løste transportopgaver til støtte for den britiske træning af styrker i det nordlige Irak.
 • Et C-130J-transportflybidrag (Hercules) med op til ca. 60 personer fra juni til december 2016 samt fra oktober 2018 til april 2019.
 • Et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker, som er indsat i en træning-, rådgivning- og støtterolle i Irak, udsendt fra september 2016 til oktober 2018.
 • Et kirurghold som supplement til det sundhedsfaglige element i kapacitetsopbygningsbidraget, udsendt fra oktober 2018 til april 2019.
 • En mobil radar placeret på Al Asad luftbasen og op til ca. 30 personer, til støtte for luftrumsovervågning for koalitionens luftoperationer, udsendt fra januar 2016 til december 2019.
 • Områder

  Irak
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  Fra 2014
 • Aktuel

  Ja

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Twitter
 • Google