FIR i aktion

Foto: FIR.

FIR's opgaver

Forsvarsministeriets Interne Revision medvirker til, som et resultat af revisionsarbejdet, at sikre regnskabets rigtighed på Forsvarets område, både for departementet og for koncernen som helhed.

Endvidere kan Forsvarsministeriets Interne Revision fungere som rådgiver og sparringspartner for styrelsescheferne og lejlighedsvis undersøge sager om svig og bedrageri.

Mission

Det er FIR's mission, at "gennem revision og rådgivning på udvalgte områder bidrage til at sikre og optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonomistyring".

Metode

Målet vil blive søgt nået gennem revision af udvalgte regnskabsposter, forretningsgange og administrative processer.

Revisionen vil endvidere komme med en vurdering af, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

Revisionen gennemføres i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og under anvendelse af relevante standarder for offentlig revision.

Mere om FIR's arbejdsgange

Læs dokument om governance

Standarder for revisionsarbejdet
Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision i overensstemmelse med Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) og baseret på

revisionsprincipperne i rigsrevisionernes (INTOSAI's) internationale standarder (ISSAI 100-999).

SOR fastlægger de faglige krav til revisors planlægning, gennemførelse og rapportering af de enkelte revisioner. På den måde bidrager SOR til at klargøre revisors opgaver og ansvar i forhold til de forvaltningsansvarlige og de tiltænkte brugere af revisors rapportering og konklusioner.

Sidst opdateret 4. september, 2020 - Kl. 14.25

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Twitter
  • Google